Gamla saker och små barn – barnfotograf i Västervik