The Blog

Fotograf i Västervik | Phia Bergdahl

More Story

Björn och Emelie - Moment Design i slottsruinen
Björn och Emelie hjälpte mig med att modella till slutuppgiften i min sex veckor långa kurs i Moment Design. Inte så svårt...