The Blog

Fotograf i Västervik | Phia Bergdahl

More Story

Skadefotografering – när olyckan varit framme
Det är ju bra att klara sig utan den här fotograferingen. Men ibland är olyckan framme och då är den himla bra att ha. Fotograferingarna...